SMJEŠTAJ 
 
Za više informacija o smještaju u gradu Ozlju, pogledajte na web stranici TZ grada Ozlja.
 
Za više informacija o smještaju u gradu Karlovcu, pogledajte na web stranici TZ grada Karlovca.