SMJEŠTAJ 
 
Za više informacija o smještaju u gradu Ozlju, pogledajte na web stranici TZG Ozlja.
 
Za više informacija o smještaju u gradu Karlovcu, pogledajte na web stranici TZ Karlovac.